Đến tháng 9
UBND Huyện Chợ Gạo đã giải quyết

99,2 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 27/09/2022)