Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HUỲNH THỊ CẨM HỒNG
Mã Biên nhận : 000.00.12.H58-230402-0009
Về việc :
Ngày nộp: 02/04/2023 17:10:58
Ngày hẹn trả: 02/04/2023 17:25:21
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.12.H58-230402-0009 đã trả kết quả tại CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ MỸ THO