h1

h2

h3

h4


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1871 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 1.002216.000.00.00.H58 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà Y tế Dự phòng
47 1.002231.000.00.00.H58 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh Y tế Dự phòng
48 TESTVNP TEST VNPOST Hoạt động đối ngoại nhà nước
49 2.000063.000.00.00.H58 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế
50 3.000225 Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam tại (thực hiện tại cấp tỉnh) ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ
51 1.000377 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (thực hiện tại cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
52 1.003504 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Giải quyết khiếu nại, tố cáo
53 1.010038 Tách hộ (thực hiện tại cấp xã) Đăng ký, quản lý cư trú
54 1.009896 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy
55 2.001428 Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý con dấu
56 2.001478 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện
57 1.000374 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng (thực hiện tại cấp tỉnh) Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
58 1.001456 Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước (thực hiện tại cấp tỉnh) Quản lý xuất nhập cảnh
59 1.00405 Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (thực hiện tại cấp tỉnh) Chính sách
60 1.004045 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Tổ chức cán bộ