CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Xây dựng
Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (do lỗi của cơ quan cấp)
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 1 Phụ lục số IV Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Don de nghi cap lai CCHN HDXD.docx Bản chính: 1
Bản sao: 1
- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm và tệp tin ảnh có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng   Bản chính: 1
Bản sao: 1
- Bản gốc chứng chỉ hành nghề còn thời hạn nhưng bị ghi sai thông tin.   Bản chính: 1
Bản sao: 1

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Chứng chỉ hành nghề do lỗi của cơ quan cấp.

Số lượng hồ sơ

01 bộ