CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Xây dựng
Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Thủ tục: Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp - Trung tâm Hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 4)
  • Trực tuyến một phần
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo Mẫu số 4 Phụ lục số IV Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ DON GIA HAN CHUNG CHI NANG LUC HOAT DONG XAY DUNG.docx Bản chính: 1
Bản sao: 1
- Bản gốc chứng chỉ năng lực đã được cấp. Trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại.   Bản chính: 1
Bản sao: 1

Lệ phí

Lệ phí : 500.000 đồng/chứng chỉ

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng bị mất, hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin.

Số lượng hồ sơ

01 bộ