CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Xây dựng
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Thủ tục: Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp- Trung tâm Hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 4)
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề theo mẫu số 02 Phụ lục III của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; Mau don gia han chung chi hanh nghe kien truc.docx Bản chính: 1
Bản sao: 1
- 02 ảnh màu nền trắng cỡ 4 x 6 cm chân dung của người đề nghị được chụp không quá 06 tháng;   Bản chính: 1
Bản sao: 1
- Chứng chỉ (hoặc chứng nhận) tham gia hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục lĩnh vực kiến trúc do tổ chức xã hội nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc, cơ sở nghiên cứu đào tạo về kiến trúc cấp. Trường hợp tham gia các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục tại nước ngoài thì cần có văn bản, chứng chỉ hoặc tài liệu chứng minh việc đã tham gia đó, được dịch ra tiếng Việt và công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;   Bản chính: 1
Bản sao: 1
- Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề đã được cấp.   Bản chính: 1
Bản sao: 1

Lệ phí

Theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Chứng chỉ hành nghề kiến trúc hết thời hạn sử dụng. - Bảo đảm phát triển nghề nghiệp liên tục; - Không vi phạm Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề.

Số lượng hồ sơ

01 bộ