CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Châu Thành
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thủ tục: Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ (đơn đề nghị) qua đường bưu điện. 

 

Thành phần hồ sơ cần nộp

Văn bản kiến nghị của đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng.

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ Hồ sơ