CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Thủ tục: Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước kèm theo các tài liệu để chứng minh. PHỤ LỤC III-tien cap quyen kT nuoc.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trườnggửi thông báo kèm theo quyết định điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho chủ giấy phép và Cục thuế địa phương nơi có công trình khai thác tài nguyên nước.

Số lượng hồ sơ

không quy định