Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Hồ sơ tiếp nhận
632.315
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
623.627
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 08/12/2022 09:27:25

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2022

thời gian cập nhật số liệu: 08/12/2022 09:27:25

Số lượt truy cập
50995380
Đang online: 10
Hôm qua: 59363
Tháng trước: 1698469
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 12.456 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 12.893 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 12.605 hồ sơ
 • Quá hạn 288 hồ sơ
 • Tháng
  12/2022
  97,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 46.732 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 46.113 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 45.089 hồ sơ
 • Quá hạn 1.024 hồ sơ
 • Tháng
  11/2022
  97,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 67.340 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 67.392 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.658 hồ sơ
 • Quá hạn 1.734 hồ sơ
 • Tháng
  10/2022
  97,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 55.317 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 55.943 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 53.831 hồ sơ
 • Quá hạn 2.112 hồ sơ
 • Tháng
  9/2022
  96,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.038 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 63.450 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.935 hồ sơ
 • Quá hạn 2.515 hồ sơ
 • Tháng
  8/2022
  96,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 53.421 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 54.437 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 52.109 hồ sơ
 • Quá hạn 2.328 hồ sơ
 • Tháng
  7/2022
  95,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.279 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.912 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 62.221 hồ sơ
 • Quá hạn 691 hồ sơ
 • Tháng
  6/2022
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 56.710 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 56.073 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 55.210 hồ sơ
 • Quá hạn 863 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  98,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 55.242 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 54.538 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 53.884 hồ sơ
 • Quá hạn 654 hồ sơ
 • Tháng
  4/2022
  98,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 66.334 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 66.003 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 64.328 hồ sơ
 • Quá hạn 1.675 hồ sơ
 • Tháng
  3/2022
  97,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 45.839 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 43.971 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 43.464 hồ sơ
 • Quá hạn 507 hồ sơ
 • Tháng
  2/2022
  98,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 42.916 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.847 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 42.589 hồ sơ
 • Quá hạn 258 hồ sơ
 • Tháng
  1/2022
  99,4% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.