Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Hồ sơ tiếp nhận
409.606
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
400.904
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 17/08/2022 14:54:54

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2022

thời gian cập nhật số liệu: 17/08/2022 14:54:54

Số lượt truy cập
45131398
Đang online: 12
Hôm qua: 31922
Tháng trước: 974211
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 32.299 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 33.136 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 30.905 hồ sơ
 • Quá hạn 2.231 hồ sơ
 • Tháng
  8/2022
  93,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 52.078 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 53.352 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 49.782 hồ sơ
 • Quá hạn 3.570 hồ sơ
 • Tháng
  7/2022
  93,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.679 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.321 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 59.223 hồ sơ
 • Quá hạn 2.098 hồ sơ
 • Tháng
  6/2022
  96,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 55.555 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 54.613 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 52.766 hồ sơ
 • Quá hạn 1.847 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  96,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 53.687 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 53.222 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 51.255 hồ sơ
 • Quá hạn 1.967 hồ sơ
 • Tháng
  4/2022
  96,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.679 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 63.955 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 61.785 hồ sơ
 • Quá hạn 2.170 hồ sơ
 • Tháng
  3/2022
  96,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 43.917 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.083 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 41.173 hồ sơ
 • Quá hạn 910 hồ sơ
 • Tháng
  2/2022
  97,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 42.378 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.123 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 41.634 hồ sơ
 • Quá hạn 489 hồ sơ
 • Tháng
  1/2022
  98,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 44.425 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 43.628 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 42.626 hồ sơ
 • Quá hạn 1.002 hồ sơ
 • Tháng
  12/2021
  97,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 40.263 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 37.627 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 36.904 hồ sơ
 • Quá hạn 723 hồ sơ
 • Tháng
  11/2021
  98,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 60.493 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 58.051 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 56.922 hồ sơ
 • Quá hạn 1.129 hồ sơ
 • Tháng
  10/2021
  98,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 26.729 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 25.547 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 25.353 hồ sơ
 • Quá hạn 194 hồ sơ
 • Tháng
  9/2021
  99,2% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.