Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Hồ sơ tiếp nhận
485.324
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
476.980
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 26/09/2022 16:09:48

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2022

thời gian cập nhật số liệu: 26/09/2022 16:09:48

Số lượt truy cập
46687366
Đang online: 11
Hôm qua: 73251
Tháng trước: 1011544
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 42.405 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 43.122 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 41.100 hồ sơ
 • Quá hạn 2.022 hồ sơ
 • Tháng
  9/2022
  95,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.628 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.542 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.595 hồ sơ
 • Quá hạn 3.947 hồ sơ
 • Tháng
  8/2022
  93,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 52.462 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 53.649 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 50.087 hồ sơ
 • Quá hạn 3.562 hồ sơ
 • Tháng
  7/2022
  93,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.334 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.998 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 59.896 hồ sơ
 • Quá hạn 2.102 hồ sơ
 • Tháng
  6/2022
  96,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 55.945 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 55.021 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 53.179 hồ sơ
 • Quá hạn 1.842 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  96,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 54.103 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 53.647 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 51.681 hồ sơ
 • Quá hạn 1.966 hồ sơ
 • Tháng
  4/2022
  96,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 65.347 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 64.608 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 62.460 hồ sơ
 • Quá hạn 2.148 hồ sơ
 • Tháng
  3/2022
  96,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 44.908 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 43.074 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 42.165 hồ sơ
 • Quá hạn 909 hồ sơ
 • Tháng
  2/2022
  97,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 42.685 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.420 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 41.947 hồ sơ
 • Quá hạn 473 hồ sơ
 • Tháng
  1/2022
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 44.425 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 43.630 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 42.628 hồ sơ
 • Quá hạn 1.002 hồ sơ
 • Tháng
  12/2021
  97,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 40.263 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 37.626 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 36.903 hồ sơ
 • Quá hạn 723 hồ sơ
 • Tháng
  11/2021
  98,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 60.445 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 58.003 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 56.876 hồ sơ
 • Quá hạn 1.127 hồ sơ
 • Tháng
  10/2021
  98,1% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.