Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Hồ sơ tiếp nhận
34.600
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
30.684
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 07/02/2023 19:51:25

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2023

thời gian cập nhật số liệu: 07/02/2023 19:51:25

Số lượt truy cập
53579207
Đang online: 10
Hôm qua: 24605
Tháng trước: 1339375
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 10.124 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 9.632 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 9.496 hồ sơ
 • Quá hạn 136 hồ sơ
 • Tháng
  2/2023
  98,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 24.110 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 25.018 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 24.277 hồ sơ
 • Quá hạn 741 hồ sơ
 • Tháng
  1/2023
  97,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 45.075 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 44.722 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 43.497 hồ sơ
 • Quá hạn 1.225 hồ sơ
 • Tháng
  12/2022
  97,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 46.723 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 46.064 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 45.079 hồ sơ
 • Quá hạn 985 hồ sơ
 • Tháng
  11/2022
  97,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 67.236 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 67.307 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.593 hồ sơ
 • Quá hạn 1.714 hồ sơ
 • Tháng
  10/2022
  97,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 55.317 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 55.922 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 53.837 hồ sơ
 • Quá hạn 2.085 hồ sơ
 • Tháng
  9/2022
  96,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.038 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 63.459 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.960 hồ sơ
 • Quá hạn 2.499 hồ sơ
 • Tháng
  8/2022
  96,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 53.408 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 54.429 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 52.117 hồ sơ
 • Quá hạn 2.312 hồ sơ
 • Tháng
  7/2022
  95,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.247 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.883 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 62.205 hồ sơ
 • Quá hạn 678 hồ sơ
 • Tháng
  6/2022
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 56.710 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 56.075 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 55.223 hồ sơ
 • Quá hạn 852 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  98,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 55.242 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 54.524 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 53.895 hồ sơ
 • Quá hạn 629 hồ sơ
 • Tháng
  4/2022
  98,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 66.334 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 66.012 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 64.345 hồ sơ
 • Quá hạn 1.667 hồ sơ
 • Tháng
  3/2022
  97,5% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.