Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 19788 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
91
000016180600
 • - Về việc: Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
 • NGUYỄN THỊ KIỀU (310472321)
 • - Ngày nộp: 13/08/2018 08:18:09
 • - Ngày tiếp nhận: 13/08/2018 08:18:09
 • - Ngày dự kiến trả: 18/09/2018 08:18:09
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:03:19
  Hồ sơ 000016180600 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Trung An
92
002342182930
 • - Về việc: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (Với Cá nhân - Ở huyện).
 • NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG
 • - Ngày nộp: 24/08/2018 10:39:34
 • - Ngày tiếp nhận: 24/08/2018 10:39:34
 • - Ngày dự kiến trả: 10/09/2018 10:39:34
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:02:03
  Hồ sơ 002342182930 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VPĐK đất đai huyện Tân Phước
93
000000184571
 • - Về việc: Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
 • HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG XÃ MỸ PHONG
 • - Ngày nộp: 28/08/2018 14:13:32
 • - Ngày tiếp nhận: 28/08/2018 14:13:32
 • - Ngày dự kiến trả: 03/10/2018 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 15:44:56
  Hồ sơ 000000184571 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Mỹ Tho
94
000013180587
 • - Về việc: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (Không cần xác minh).
 • NGUYỄN VĂN DUNG
 • - Ngày nộp: 30/08/2018 09:29:03
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2018 09:29:03
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2018 09:29:03
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 15:28:51
  Hồ sơ 000013180587 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Mỹ Phong
95
00015101182938
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • CAO HOÀNG ÂN (311933118)
 • - Ngày nộp: 30/08/2018 08:27:23
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2018 08:27:23
 • - Ngày dự kiến trả: 28/09/2018 08:27:23
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 14:47:19
  Hồ sơ 00015101182938 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Long Bình Điền
96
00015101182934
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • PHAN THIẾN HƯƠNG TRINH (312033935)
 • - Ngày nộp: 28/08/2018 16:26:35
 • - Ngày tiếp nhận: 28/08/2018 16:26:35
 • - Ngày dự kiến trả: 26/09/2018 16:26:35
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 14:47:19
  Hồ sơ 00015101182934 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Long Bình Điền
97
00014801182524
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • NGUYỄN HỒNG ĐỨC
 • - Ngày nộp: 30/08/2018 13:31:59
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2018 13:31:59
 • - Ngày dự kiến trả: 28/09/2018 13:31:59
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 13:37:04
  Hồ sơ 00014801182524 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Bình Phục Nhứt
98
00014801182523
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • ĐẶNG QUANG VINH
 • - Ngày nộp: 30/08/2018 13:30:15
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2018 13:30:15
 • - Ngày dự kiến trả: 28/09/2018 13:30:15
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 13:37:04
  Hồ sơ 00014801182523 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Bình Phục Nhứt
99
000105180454
 • - Về việc: Đăng ký thành lập mới hợp tác xã
 • NGUYỄN ANH DUY
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 10:20:09
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 10:20:09
 • - Ngày dự kiến trả: 10/09/2018 10:20:09
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 13:36:54
  Hồ sơ 000105180454 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ huyện Chợ Gạo
100
000105180451
 • - Về việc: Đăng ký thành lập mới hợp tác xã
 • NGUYỄN VĂN MINH (310522235)
 • - Ngày nộp: 30/08/2018 15:53:03
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2018 15:53:03
 • - Ngày dự kiến trả: 07/09/2018 15:53:03
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 13:36:54
  Hồ sơ 000105180451 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ huyện Chợ Gạo
101
00010504180427
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NGUYỄN THANH NHÂN
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 10:05:14
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 10:05:14
 • - Ngày dự kiến trả: 06/09/2018 10:05:14
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 13:36:12
  Hồ sơ 00010504180427 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ huyện Chợ Gạo
102
00010504180426
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • VÕ THỊ THỎN
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 09:26:01
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 09:26:01
 • - Ngày dự kiến trả: 06/09/2018 09:26:01
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 13:36:12
  Hồ sơ 00010504180426 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ huyện Chợ Gạo
103
000704180014
 • - Về việc: Đăng ký lại việc sinh cho Bà Nguyễn Ngọc Xinh (Trường hợp cần xác minh).
 • NGUYỄN NGỌC XINH (310481172)
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 10:45:34
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 10:45:34
 • - Ngày dự kiến trả: 10/09/2018 10:45:34
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 13:34:44
  Hồ sơ 000704180014 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Bình Đức
104
000018181460
 • - Về việc: Đăng ký lại khai sinh (Trường hợp không cần xác minh).
 • NGUYỄN THỊ ĐIỆP (311643349)
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 09:55:50
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 09:55:50
 • - Ngày dự kiến trả: 10/09/2018 09:55:50
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 11:18:07
  Hồ sơ 000018181460 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Đạo Thạnh
105
000704180012
 • - Về việc: Đăng ký lại việc sinh cho Ông Trương Văn Hải (Trường hợp cần xác minh).
 • TRƯƠNG VĂN HẢI (310643749)
 • - Ngày nộp: 30/08/2018 15:07:26
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2018 15:07:26
 • - Ngày dự kiến trả: 07/09/2018 15:07:26
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 11:11:04
  Hồ sơ 000704180012 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Bình Đức