Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 19318 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
91
0023180160103
 • - Về việc: Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • NGUYỄN VĂN HOÀI ( XIN CÔNG NHẬN 300M2 DT ĐẤT ONT) (310501438)
 • - Ngày nộp: 17/08/2016 16:58:43
 • - Ngày tiếp nhận: 17/08/2016 16:58:43
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2016 17:00:00
  Hồ sơ 0023180160103 đã trả kết quả tại UBND Xã Hòa Tịnh - Huyện Chợ Gạo
92
0023180160101
 • - Về việc: Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • TRẦN VĂN KHOA ( CẤP DỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ DT 450,2M2) (310480293)
 • - Ngày nộp: 17/08/2016 16:48:14
 • - Ngày tiếp nhận: 17/08/2016 16:48:14
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2016 17:00:00
  Hồ sơ 0023180160101 đã trả kết quả tại UBND Xã Hòa Tịnh - Huyện Chợ Gạo
93
0023156160072
 • - Về việc: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • BÀ ĐỖ THỊ SÁU (310464348)
 • - Ngày nộp: 17/08/2016 16:20:51
 • - Ngày tiếp nhận: 17/08/2016 16:20:51
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2016 17:00:00
  Hồ sơ 0023156160072 đã trả kết quả tại UBND Xã Long Hưng - Huyện Châu Thành
94
0023148161098
 • - Về việc: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
 • TRẦN THỊ KIM LOAN (311635290)
 • - Ngày nộp: 17/08/2016 15:50:12
 • - Ngày tiếp nhận: 17/08/2016 15:50:12
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2016 17:00:00
  Hồ sơ 0023148161098 đã trả kết quả tại VPĐK đất đai huyện Châu Thành
95
0023156160071
 • - Về việc: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • ÔNG PHẠM VĂN MƯỜI( TRẦN THỊ NHẠN (310464328)
 • - Ngày nộp: 17/08/2016 15:43:47
 • - Ngày tiếp nhận: 17/08/2016 15:43:47
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2016 17:00:00
  Hồ sơ 0023156160071 đã trả kết quả tại UBND Xã Long Hưng - Huyện Châu Thành
96
0023148161096
 • - Về việc: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
 • HÀ VĂN MƯỜI (310403606)
 • - Ngày nộp: 17/08/2016 15:10:35
 • - Ngày tiếp nhận: 17/08/2016 15:10:35
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2016 17:00:00
  Hồ sơ 0023148161096 đã trả kết quả tại VPĐK đất đai huyện Châu Thành
97
0023148161095
 • - Về việc: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
 • TRƯƠNG VĂN GO (310772749)
 • - Ngày nộp: 17/08/2016 15:08:33
 • - Ngày tiếp nhận: 17/08/2016 15:08:33
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2016 17:00:00
  Hồ sơ 0023148161095 đã trả kết quả tại VPĐK đất đai huyện Châu Thành
98
0023148161094
 • - Về việc: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
 • NGUYỄN PHỤNG EM (310429908)
 • - Ngày nộp: 17/08/2016 15:04:49
 • - Ngày tiếp nhận: 17/08/2016 15:04:49
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2016 17:00:00
  Hồ sơ 0023148161094 đã trả kết quả tại VPĐK đất đai huyện Châu Thành
99
002392161145
 • - Về việc: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
 • HUỲNH VĂN NIỀM
 • - Ngày nộp: 17/08/2016 14:49:56
 • - Ngày tiếp nhận: 17/08/2016 14:49:56
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2016 17:00:00
  Hồ sơ 002392161145 đã trả kết quả tại VPĐK đất đai thị xã Gò Công
100
002392161144
 • - Về việc: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
 • THÁI THỊ LIỄU
 • - Ngày nộp: 17/08/2016 14:48:31
 • - Ngày tiếp nhận: 17/08/2016 14:48:31
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2016 17:00:00
  Hồ sơ 002392161144 đã trả kết quả tại VPĐK đất đai thị xã Gò Công
101
0023148161090
 • - Về việc: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
 • NGUYỄN VĂN TÁM (310684027)
 • - Ngày nộp: 17/08/2016 14:05:42
 • - Ngày tiếp nhận: 17/08/2016 14:05:42
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2016 17:00:00
  Hồ sơ 0023148161090 đã trả kết quả tại VPĐK đất đai huyện Châu Thành
102
0023157160097
 • - Về việc: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • ĐỒNG VĂN ĐỔI (310413670)
 • - Ngày nộp: 10/08/2016 15:17:09
 • - Ngày tiếp nhận: 10/08/2016 15:17:09
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2016 17:00:00
  Hồ sơ 0023157160097 đã trả kết quả tại UBND Xã Nhị Bình - Huyện Châu Thành
103
0023113160138
 • - Về việc: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • PHAN VĂN BÉ NĂM (331698495)
 • - Ngày nộp: 10/08/2016 15:11:11
 • - Ngày tiếp nhận: 10/08/2016 15:11:11
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2016 17:00:00
  Hồ sơ 0023113160138 đã trả kết quả tại UBND Xã An Cư - Huyện Cái Bè
104
0023148160714
 • - Về việc: Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • NGUYỄN THỊ MỸ TIỀN (363738538)
 • - Ngày nộp: 20/07/2016 14:02:21
 • - Ngày tiếp nhận: 20/07/2016 14:02:21
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2016 17:00:00
  Hồ sơ 0023148160714 đã trả kết quả tại VPĐK đất đai huyện Châu Thành
105
0023160160053
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • NGUYỄN VĂN VŨ (312281256)
 • - Ngày nộp: 25/08/2016 10:56:39
 • - Ngày tiếp nhận: 25/08/2016 10:56:39
 • - Ngày dự kiến trả: 31/08/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2016 11:30:00
  Hồ sơ 0023160160053 đã trả kết quả tại UBND Xã Hữu Đạo - Huyện Châu Thành