Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 20749 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
31
001600182122
 • - Về việc: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế
 • CT TNHH XD TM THẮNG LỢI - THUẾ
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 14:37:30
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 14:37:30
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2018 14:37:30
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 09:10:51
  Hồ sơ 001600182122 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở KH và ĐT
32
001600182121
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
 • CT TNHH CÔNG NGHIỆP YEGIN VINA - TĐ VỐN
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 10:55:00
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 10:55:00
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2018 10:55:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 09:10:51
  Hồ sơ 001600182121 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở KH và ĐT
33
001600182120
 • - Về việc: Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp
 • CT TNHH THUÊ XE TỰ LÁI TRÚC PHƯƠNG - ĐK MỚI
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 10:47:03
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 10:47:03
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2018 10:47:03
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 09:10:51
  Hồ sơ 001600182120 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở KH và ĐT
34
001600182119
 • - Về việc: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • CT TNHH ĐT TM XÂY DỰNG THIÊN BẢO - CẤP LẠI
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 10:20:52
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 10:20:52
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2018 10:20:52
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 09:10:51
  Hồ sơ 001600182119 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở KH và ĐT
35
001600182118
 • - Về việc: Tạm ngừng kinh doanh Công ty TNHH một thành viên
 • CT TNHH MTV TM DV ĐÔNG NAM TG - TẠM NGƯNG
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 09:56:18
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 09:56:18
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2018 09:56:18
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 09:10:51
  Hồ sơ 001600182118 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở KH và ĐT
36
001600182116
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
 • CT TNHH T VÀ H TIỀN GIANG- VỐN
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 08:54:02
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 08:54:02
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2018 08:54:02
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 09:10:51
  Hồ sơ 001600182116 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở KH và ĐT
37
001202183423
 • - Về việc: Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
 • TRẦN VĂN PHÚ
 • - Ngày nộp: 23/10/2018 10:08:40
 • - Ngày tiếp nhận: 23/10/2018 10:08:40
 • - Ngày dự kiến trả: 09/11/2018 10:08:40
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 09:05:47
  Hồ sơ 001202183423 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Sở Công Thương
38
001202183335
 • - Về việc: Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
 • CTY TNHH TMDV TIỀN GIANG - SÀI GÒN
 • - Ngày nộp: 17/10/2018 08:52:51
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2018 08:52:51
 • - Ngày dự kiến trả: 05/11/2018 08:52:51
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 09:05:47
  Hồ sơ 001202183335 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Sở Công Thương
39
000529180404
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (Cấp mới).
 • NGUYỄN VĂN ĐỰC (310378588)
 • - Ngày nộp: 22/10/2018 10:14:10
 • - Ngày tiếp nhận: 22/10/2018 10:14:10
 • - Ngày dự kiến trả: 12/11/2018 10:14:10
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 09:05:00
  Hồ sơ 000529180404 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài Nguyên và Môi Trường Huyện Cai Lậy
40
000529180388
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (Cấp mới).
 • NGUYỄN THỊ KHÉO (319358392)
 • - Ngày nộp: 16/10/2018 09:47:49
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2018 09:47:49
 • - Ngày dự kiến trả: 06/11/2018 09:47:49
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 08:28:00
  Hồ sơ 000529180388 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài Nguyên và Môi Trường Huyện Cai Lậy
41
000013180684
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Trường hợp không cần xác minh).
 • TRẦN THỊ NGỌC HUỆ
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 09:53:52
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 09:53:52
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2018 09:53:52
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 08:01:05
  Hồ sơ 000013180684 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Mỹ Phong
42
002300181017
 • - Về việc: Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức (Thanh lý HĐ thuê đất_Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken VN TG nhận CNTS trên đất và xin thuê lại phần đất trên)_DT: 1.138,3m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG MỸ THO
 • - Ngày nộp: 13/09/2018 15:17:25
 • - Ngày tiếp nhận: 13/09/2018 15:17:25
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 07:25:22
  Hồ sơ 002300181017 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở TN và MT
43
000016180912
 • - Về việc: Đăng ký lại khai sinh (Trường hợp không cần xác minh).
 • PHAM XUAN NAM (312257019)
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 06:41:09
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 06:41:09
 • - Ngày dự kiến trả: 07/11/2018 06:41:09
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 06:42:42
  Hồ sơ 000016180912 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Trung An
44
000013170748
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Trường hợp không cần xác minh).
 • NGUYỄN VĂN HẬU (311539619)
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 10:37:28
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 10:37:28
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 10:37:28
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:13:53
  Hồ sơ 000013170748 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Mỹ Phong
45
000013170749
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Trường hợp không cần xác minh).
 • PHAN THỊ NGỌC ĐẸP (312138425)
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 14:40:36
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 14:40:36
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 14:40:36
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:13:47
  Hồ sơ 000013170749 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Mỹ Phong