Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 20745 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
16
001600182127
 • - Về việc: Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
 • CN CT TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HOA SEN TẠI CÁI BÈ 2 - ĐK MỚI
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 09:13:18
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 09:13:18
 • - Ngày dự kiến trả: 05/11/2018 09:13:18
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 14:24:47
  Hồ sơ 001600182127 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở KH và ĐT
17
002805180227
 • - Về việc: Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh
 • NGUYỄN VĂN ĐỰC
 • - Ngày nộp: 29/10/2018 16:34:37
 • - Ngày tiếp nhận: 29/10/2018 16:34:37
 • - Ngày dự kiến trả: 12/11/2018 16:34:37
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 14:07:07
  Hồ sơ 002805180227 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
18
002805180226
 • - Về việc: Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh
 • LÊ HOÀNG HẢI (310838128)
 • - Ngày nộp: 29/10/2018 16:30:50
 • - Ngày tiếp nhận: 29/10/2018 16:30:50
 • - Ngày dự kiến trả: 12/11/2018 16:30:50
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 14:00:35
  Hồ sơ 002805180226 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
19
000529180387
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (Cấp mới).
 • NGUYỄN THANH THANH (310358991)
 • - Ngày nộp: 16/10/2018 09:18:36
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2018 09:18:36
 • - Ngày dự kiến trả: 06/11/2018 09:18:36
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 11:32:00
  Hồ sơ 000529180387 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài Nguyên và Môi Trường Huyện Cai Lậy
20
000000185423
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • HUỲNH THANH LỘC
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 15:44:54
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 15:44:54
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2018 15:44:54
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 11:17:28
  Hồ sơ 000000185423 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Mỹ Tho
21
000529180402
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (Cấp mới).
 • NGUYỄN THỊ NGHĨA (310380201)
 • - Ngày nộp: 19/10/2018 10:56:42
 • - Ngày tiếp nhận: 19/10/2018 10:56:42
 • - Ngày dự kiến trả: 09/11/2018 10:56:42
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 10:48:00
  Hồ sơ 000529180402 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài Nguyên và Môi Trường Huyện Cai Lậy
22
000016180914
 • - Về việc: Đăng ký lại khai sinh (Trường hợp không cần xác minh).
 • NGUYỄN THỊ KIM HUỆ (311473701)
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 10:39:46
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 10:39:46
 • - Ngày dự kiến trả: 07/11/2018 10:39:46
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 10:41:19
  Hồ sơ 000016180914 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Trung An
23
000016180913
 • - Về việc: Đăng ký lại khai sinh (Trường hợp không cần xác minh).
 • BÙI THỊ PHƯỢNG (311426681)
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 10:35:45
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 10:35:45
 • - Ngày dự kiến trả: 07/11/2018 10:35:45
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 10:41:19
  Hồ sơ 000016180913 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Trung An
24
001600182130
 • - Về việc: Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
 • CNHI NHÁNH TẠI TIỀN GIANG- CÔNG TH TNHH TM VINH PHONG HOA
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 10:14:39
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 10:14:39
 • - Ngày dự kiến trả: 07/11/2018 10:14:39
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 10:17:05
  Hồ sơ 001600182130 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở KH và ĐT
25
000529180386
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (Cấp mới).
 • PHẠM THỊ TRÔNG (310879390)
 • - Ngày nộp: 16/10/2018 09:04:00
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2018 09:04:00
 • - Ngày dự kiến trả: 06/11/2018 09:04:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 10:12:00
  Hồ sơ 000529180386 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài Nguyên và Môi Trường Huyện Cai Lậy
26
001006180522
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (Chỉnh lý).
 • LÝ VĂN TIẾN
 • - Ngày nộp: 11/10/2018 14:40:36
 • - Ngày tiếp nhận: 11/10/2018 14:40:36
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 14:40:36
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 09:51:00
  Hồ sơ 001006180522 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng TN&MT TX Gò Công
27
001600182126
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
 • CT TNHH TM NHẬT MINH - ĐỊA CHỈ
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 16:47:36
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 16:47:36
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2018 16:47:36
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 09:10:51
  Hồ sơ 001600182126 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở KH và ĐT
28
001600182125
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
 • CT TNHH BI. FARMER - ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 16:42:35
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 16:42:35
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2018 16:42:35
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 09:10:51
  Hồ sơ 001600182125 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở KH và ĐT
29
001600182124
 • - Về việc: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • CN CT CP ĐẦU TƯ VIETSOL - VIETCARE TIỀN GIANG - CẤP LẠI
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 15:21:42
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 15:21:42
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2018 15:21:42
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 09:10:51
  Hồ sơ 001600182124 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở KH và ĐT
30
001600182123
 • - Về việc: Giải thể doanh nghiệp
 • CT TNHH MTV TM DV KỸ THUẬT DUY CƯỜNG PHÁT - GIẢI THỂ
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 15:02:10
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 15:02:10
 • - Ngày dự kiến trả: 06/11/2018 15:02:10
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 09:10:51
  Hồ sơ 001600182123 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở KH và ĐT