Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 16692 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
16666
00060003160160
 • - Về việc: Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng
 • MAI VĂN GIÚP (311400322)
 • - Ngày nộp: 22/02/2016 14:21:11
 • - Ngày tiếp nhận: 22/02/2016 14:21:11
 • - Ngày dự kiến trả: 01/03/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 01/03/2016 14:39:49
 • Hồ sơ 00060003160160 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng LĐ -TBXH Huyện Cái Bè
16667
00060003160161
 • - Về việc: Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng
 • BÙI THỊ TUYẾT (312134774)
 • - Ngày nộp: 24/02/2016 10:38:20
 • - Ngày tiếp nhận: 24/02/2016 10:38:20
 • - Ngày dự kiến trả: 02/03/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 01/03/2016 14:39:31
 • Hồ sơ 00060003160161 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng LĐ -TBXH Huyện Cái Bè
16668
00060003160164
 • - Về việc: Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng
 • PHẠM VĂN THƯỞNG (310298493)
 • - Ngày nộp: 25/02/2016 13:50:24
 • - Ngày tiếp nhận: 25/02/2016 13:50:24
 • - Ngày dự kiến trả: 04/03/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 01/03/2016 14:39:09
 • Hồ sơ 00060003160164 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng LĐ -TBXH Huyện Cái Bè
16669
00060003160158
 • - Về việc: Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng
 • LÊ TẤN PHONG (311961008)
 • - Ngày nộp: 22/02/2016 13:45:35
 • - Ngày tiếp nhận: 22/02/2016 13:45:35
 • - Ngày dự kiến trả: 01/03/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 01/03/2016 14:38:49
 • Hồ sơ 00060003160158 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng LĐ -TBXH Huyện Cái Bè
16670
0023112160044
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • NGUYỄN VĂN MINH
 • - Ngày nộp: 24/02/2016 09:19:48
 • - Ngày tiếp nhận: 24/02/2016 09:19:48
 • - Ngày dự kiến trả: 01/03/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 01/03/2016 11:30:00
 • Hồ sơ 0023112160044 đã trả kết quả tại UBND Thị Trấn Cái Bè - Huyện Cái Bè
16671
002326160030
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • NGÔ VĂN THÁI (310706620)
 • - Ngày nộp: 24/02/2016 08:08:30
 • - Ngày tiếp nhận: 24/02/2016 08:08:30
 • - Ngày dự kiến trả: 01/03/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 01/03/2016 11:30:00
 • Hồ sơ 002326160030 đã trả kết quả tại UBND Xã Đồng Thạnh - Huyện Gò Công Tây
16672
002392160140
 • - Về việc: Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • NGUYỄN HOÀNG EM (310593419)
 • - Ngày nộp: 05/02/2016 09:41:00
 • - Ngày tiếp nhận: 05/02/2016 09:41:00
 • - Ngày dự kiến trả: 01/03/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 01/03/2016 11:30:00
 • Hồ sơ 002392160140 đã trả kết quả tại VPĐK đất đai thị xã Gò Công
16673
000700180109
 • - Về việc: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • THÁI VĂN NGUYÊN (311739701)
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 15:59:03
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 15:59:03
 • - Ngày dự kiến trả: 05/02/2018 15:59:03
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 16:22:11
 • Hồ sơ 000700180109 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Châu Thành
16674
00014401180013
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • NGUYỄN MINH TRỰC (KHAI SINH CHO BÉ NGUYỄN HUỲNH TÂM NHƯ) X CHỦ HỘ LÀ PHẠM THỊ KIM (310541982)
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 11:05:30
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 11:05:30
 • - Ngày dự kiến trả: 05/03/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 13:43:49
 • Hồ sơ 00014401180013 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND TT Chợ Gạo
16675
00015001180019
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • PHAN THỊ THÚY AN (312008258)
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 18:25:42
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 18:25:42
 • - Ngày dự kiến trả: 06/03/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 13:16:20
 • Hồ sơ 00015001180019 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Hòa Định
16676
000500180048
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
 • PHẠM THÀNH VŨ
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 16:14:49
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 16:14:49
 • - Ngày dự kiến trả: 05/02/2018 16:14:49
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 10:48:38
 • Hồ sơ 000500180048 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Cai Lậy
16677
00010504180064
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
 • CAO HOÀNG TÂM (311395976)
 • - Ngày nộp: 01/02/2018 09:23:11
 • - Ngày tiếp nhận: 01/02/2018 09:23:11
 • - Ngày dự kiến trả: 06/02/2018 09:23:11
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 10:29:00
 • Hồ sơ 00010504180064 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ huyện Chợ Gạo
16678
000000180198
 • - Về việc: Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh
 • LÊ HOÀI PHƯƠNG
 • - Ngày nộp: 17/01/2018 09:18:13
 • - Ngày tiếp nhận: 17/01/2018 09:18:13
 • - Ngày dự kiến trả: 07/02/2018 09:18:13
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 08:02:31
 • Hồ sơ 000000180198 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Mỹ Tho
16679
000013180077
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Trường hợp không cần xác minh).
 • THẠCH SUM
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 09:29:35
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 09:29:35
 • - Ngày dự kiến trả: 05/02/2018 09:29:35
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 07:23:27
 • Hồ sơ 000013180077 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Mỹ Phong
16680
000013180078
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Trường hợp không cần xác minh).
 • HUỲNH THỊ NGA
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 09:30:59
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 09:30:59
 • - Ngày dự kiến trả: 05/02/2018 09:30:59
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 07:23:18
 • Hồ sơ 000013180078 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Mỹ Phong