Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 19788 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
16666
0023148161645
 • - Về việc: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
 • NGUYỄN PHƯƠNG BÌNH (311452466)
 • - Ngày nộp: 22/09/2016 15:15:01
 • - Ngày tiếp nhận: 22/09/2016 15:15:01
 • - Ngày dự kiến trả: 07/10/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 06/10/2016 17:00:00
  Hồ sơ 0023148161645 đã trả kết quả tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Châu Thành
16667
0023151160067
 • - Về việc: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • NGUYỄN THÁI SƠN (311693362)
 • - Ngày nộp: 22/09/2016 14:34:12
 • - Ngày tiếp nhận: 22/09/2016 14:34:12
 • - Ngày dự kiến trả: 07/10/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 06/10/2016 17:00:00
  Hồ sơ 0023151160067 đã trả kết quả tại UBND Xã Điềm Hy - Huyện Châu Thành
16668
0023148161639
 • - Về việc: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
 • LÊ VĂN NGHĨA (310537096)
 • - Ngày nộp: 22/09/2016 14:24:31
 • - Ngày tiếp nhận: 22/09/2016 14:24:31
 • - Ngày dự kiến trả: 07/10/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 06/10/2016 17:00:00
  Hồ sơ 0023148161639 đã trả kết quả tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Châu Thành
16669
0023148161638
 • - Về việc: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
 • PHẠM VĂN ĐỰC (310416218)
 • - Ngày nộp: 22/09/2016 14:15:10
 • - Ngày tiếp nhận: 22/09/2016 14:15:10
 • - Ngày dự kiến trả: 07/10/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 06/10/2016 17:00:00
  Hồ sơ 0023148161638 đã trả kết quả tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Châu Thành
16670
0023148161637
 • - Về việc: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
 • ĐOÀN VĂN KẾT (310411784)
 • - Ngày nộp: 22/09/2016 13:55:44
 • - Ngày tiếp nhận: 22/09/2016 13:55:44
 • - Ngày dự kiến trả: 07/10/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 06/10/2016 17:00:00
  Hồ sơ 0023148161637 đã trả kết quả tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Châu Thành
16671
0023148161547
 • - Về việc: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • NGUYỄN VĂN ĐỈNH (311842883)
 • - Ngày nộp: 15/09/2016 15:01:49
 • - Ngày tiếp nhận: 15/09/2016 15:01:49
 • - Ngày dự kiến trả: 07/10/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 06/10/2016 17:00:00
  Hồ sơ 0023148161547 đã trả kết quả tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Châu Thành
16672
0023148161760
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • TÔ CAO SANG (312164617)
 • - Ngày nộp: 30/09/2016 11:08:00
 • - Ngày tiếp nhận: 30/09/2016 11:08:00
 • - Ngày dự kiến trả: 06/10/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 06/10/2016 11:30:00
  Hồ sơ 0023148161760 đã trả kết quả tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Châu Thành
16673
0023148161759
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • ĐOÀN THỊ XUÂN NGÂN (312023474)
 • - Ngày nộp: 30/09/2016 11:06:08
 • - Ngày tiếp nhận: 30/09/2016 11:06:08
 • - Ngày dự kiến trả: 06/10/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 06/10/2016 11:30:00
  Hồ sơ 0023148161759 đã trả kết quả tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Châu Thành
16674
0023154160073
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • ĐẶNG THỊ MAI (310418775)
 • - Ngày nộp: 30/09/2016 10:56:23
 • - Ngày tiếp nhận: 30/09/2016 10:56:23
 • - Ngày dự kiến trả: 06/10/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 06/10/2016 11:30:00
  Hồ sơ 0023154160073 đã trả kết quả tại UBND Xã Long An - Huyện Châu Thành
16675
002353160122
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • PHẠM THỊ LỘC (310421349)
 • - Ngày nộp: 30/09/2016 10:56:21
 • - Ngày tiếp nhận: 30/09/2016 10:56:21
 • - Ngày dự kiến trả: 06/10/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 06/10/2016 11:30:00
  Hồ sơ 002353160122 đã trả kết quả tại UBND Xã Phú Mỹ - Huyện Tân Phước
16676
0023148161758
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • VÕ VĂN NỤY (310439487)
 • - Ngày nộp: 30/09/2016 10:45:59
 • - Ngày tiếp nhận: 30/09/2016 10:45:59
 • - Ngày dự kiến trả: 06/10/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 06/10/2016 11:30:00
  Hồ sơ 0023148161758 đã trả kết quả tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Châu Thành
16677
0023154160072
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • LÊ THỊ SÁU (312002327)
 • - Ngày nộp: 30/09/2016 10:44:32
 • - Ngày tiếp nhận: 30/09/2016 10:44:32
 • - Ngày dự kiến trả: 06/10/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 06/10/2016 11:30:00
  Hồ sơ 0023154160072 đã trả kết quả tại UBND Xã Long An - Huyện Châu Thành
16678
002342160403
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • NGUYỄN THỊ NHÂN (CN NGUYỄN VĂN DŨNG) (300911113)
 • - Ngày nộp: 30/09/2016 10:10:58
 • - Ngày tiếp nhận: 30/09/2016 10:10:58
 • - Ngày dự kiến trả: 06/10/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 06/10/2016 11:30:00
  Hồ sơ 002342160403 đã trả kết quả tại VPĐK đất đai huyện Tân Phước
16679
0023148161752
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • HUỲNH THỊ HÁT (310397793)
 • - Ngày nộp: 30/09/2016 09:29:48
 • - Ngày tiếp nhận: 30/09/2016 09:29:48
 • - Ngày dự kiến trả: 06/10/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 06/10/2016 11:30:00
  Hồ sơ 0023148161752 đã trả kết quả tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Châu Thành
16680
0023167160138
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • LÊ HỮU CỨ (312036093)
 • - Ngày nộp: 30/09/2016 08:54:29
 • - Ngày tiếp nhận: 30/09/2016 08:54:29
 • - Ngày dự kiến trả: 06/10/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 06/10/2016 11:30:00
  Hồ sơ 0023167160138 đã trả kết quả tại UBND Xã Tân Lý Đông - Huyện Châu Thành