Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 20738 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
001000150359
 • - Về việc: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • NGUYỄN VĂN HỮU
 • - Ngày nộp: 28/12/2015 14:29:14
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2015 14:29:14
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2015 17:00:00
  Hồ sơ 001000150359 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TX Gò Công
2
001011150943
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • PHAM VAN SANG (311793269)
 • - Ngày nộp: 03/12/2015 16:17:08
 • - Ngày tiếp nhận: 03/12/2015 16:17:08
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2015 17:00:00
  Hồ sơ 001011150943 đã trả kết quả tại UBND Phường 1
3
001011150942
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • HUYNH THI HUYEN TRAN (311681862)
 • - Ngày nộp: 03/12/2015 16:14:55
 • - Ngày tiếp nhận: 03/12/2015 16:14:55
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2015 17:00:00
  Hồ sơ 001011150942 đã trả kết quả tại UBND Phường 1
4
001012150097
 • - Về việc: Đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú
 • NGUYỄN THỊ CHÍNH (310495500)
 • - Ngày nộp: 28/12/2015 09:24:01
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2015 09:24:01
 • - Ngày dự kiến trả: 31/12/2015 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2015 11:30:00
  Hồ sơ 001012150097 đã trả kết quả tại UBND Phường 2
5
000018181784
 • - Về việc: Đăng ký khai tử (Không cần xác minh).
 • NGUYỄN VĂN BÉ HAI (311428083)
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 15:25:23
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 15:25:23
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 09:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 15:40:59
  Hồ sơ 000018181784 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Đạo Thạnh
6
000000185142
 • - Về việc: Điều chỉnh giấy phép xây dựng (Nhà ở).
 • NGUYỄN THỊ MAI LƯƠNG
 • - Ngày nộp: 11/10/2018 10:14:29
 • - Ngày tiếp nhận: 11/10/2018 10:14:29
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 10:14:29
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 15:12:22
  Hồ sơ 000000185142 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Mỹ Tho
7
000000185144
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
 • NGUYỄN KIM PHƯỢNG
 • - Ngày nộp: 11/10/2018 13:31:34
 • - Ngày tiếp nhận: 11/10/2018 13:31:34
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 13:31:34
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 15:12:02
  Hồ sơ 000000185144 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Mỹ Tho
8
000018181774
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • PHAN CÔNG KHANH (310073877)
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 07:17:05
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 07:17:05
 • - Ngày dự kiến trả: 28/11/2018 09:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 14:25:07
  Hồ sơ 000018181774 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Đạo Thạnh
9
000018181765
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN (312149984)
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 11:19:44
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 11:19:44
 • - Ngày dự kiến trả: 27/11/2018 09:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 14:25:07
  Hồ sơ 000018181765 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Đạo Thạnh
10
001600182132
 • - Về việc: Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
 • TRUNG TÂM KINH DOANH - CT TNHH CÔNG NGHỆ NHẬT KHÁNH - ĐK MỚI
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 10:28:24
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 10:28:24
 • - Ngày dự kiến trả: 05/11/2018 10:28:24
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 14:24:47
  Hồ sơ 001600182132 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở KH và ĐT
11
001600182131
 • - Về việc: Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
 • ĐKD AN HỮU - CN CT CP XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES TẠI TG - ĐK MỚI
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 10:16:47
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 10:16:47
 • - Ngày dự kiến trả: 05/11/2018 10:16:47
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 14:24:47
  Hồ sơ 001600182131 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở KH và ĐT
12
001600182129
 • - Về việc: Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
 • ĐKD - CN CT CP DV CPN PHƯƠNG TRANG FUTA TG - ĐIỂM GIAO DỊCH AN HỮU
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 10:10:56
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 10:10:56
 • - Ngày dự kiến trả: 05/11/2018 10:10:56
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 14:24:47
  Hồ sơ 001600182129 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở KH và ĐT
13
001600182128
 • - Về việc: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế
 • CT TNHH ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO THIÊN ÂN - THUẾ
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 09:54:13
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 09:54:13
 • - Ngày dự kiến trả: 05/11/2018 09:54:13
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 14:24:47
  Hồ sơ 001600182128 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở KH và ĐT
14
001600182127
 • - Về việc: Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
 • CN CT TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HOA SEN TẠI CÁI BÈ 2 - ĐK MỚI
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 09:13:18
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 09:13:18
 • - Ngày dự kiến trả: 05/11/2018 09:13:18
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 14:24:47
  Hồ sơ 001600182127 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở KH và ĐT
15
002805180227
 • - Về việc: Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh
 • NGUYỄN VĂN ĐỰC
 • - Ngày nộp: 29/10/2018 16:34:37
 • - Ngày tiếp nhận: 29/10/2018 16:34:37
 • - Ngày dự kiến trả: 12/11/2018 16:34:37
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 14:07:07
  Hồ sơ 002805180227 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý