Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 6285 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
000013170748
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Trường hợp không cần xác minh).
 • NGUYỄN VĂN HẬU (311539619)
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 10:37:28
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 10:37:28
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 10:37:28
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:13:53
 • Hồ sơ 000013170748 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Mỹ Phong
2
000013170749
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Trường hợp không cần xác minh).
 • PHAN THỊ NGỌC ĐẸP (312138425)
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 14:40:36
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 14:40:36
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 14:40:36
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:13:47
 • Hồ sơ 000013170749 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Mỹ Phong
3
00015401170195
 • - Về việc: Đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú
 • BÙI THỊ KIM YẾN (KT DƯƠNG THỊ TRĂM)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 14:21:03
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 14:21:03
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 14:21:03
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:43:14
 • Hồ sơ 00015401170195 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Phú Kiết
4
000000174004
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
 • NGUYỄN THỊ HOÀNG THỦY (310074953)
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 09:27:18
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 09:27:18
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 09:27:18
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:42:51
 • Hồ sơ 000000174004 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Mỹ Tho
5
00015401170194
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • HUỲNH PHONG VŨ (KS HUỲNH GIA ĐẠT )
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 15:01:33
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 15:01:33
 • - Ngày dự kiến trả: 27/11/2017 15:01:33
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:40:02
 • Hồ sơ 00015401170194 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Phú Kiết
6
000013170746
 • - Về việc: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) (Nghị định 136/2013/NĐ-CP).
 • VÕ THANH TUẤN (311911355)
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 09:41:39
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 09:41:39
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 09:41:39
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:30:01
 • Hồ sơ 000013170746 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Mỹ Phong
7
000013170744
 • - Về việc: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) (Nghị định 136/2013/NĐ-CP).
 • PHẠM VĂN BÌNH (311953921)
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 08:54:47
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 08:54:47
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 08:54:47
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:30:01
 • Hồ sơ 000013170744 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Mỹ Phong
8
00061401170143
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Trường hợp không cần xác minh).
 • PHAN TẤN DANH (312082626)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 14:50:04
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 14:50:04
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 08:50:04
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:50:51
 • Hồ sơ 00061401170143 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Mỹ Lương
9
000721170170
 • - Về việc: Xác nhận Đơn xin việc
 • NGUYỄN THỊ HỒNG XUÂN (311778718)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 14:28:59
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 14:28:59
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 14:28:59
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:29:22
 • Hồ sơ 000721170170 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Vĩnh Kim
10
000721170169
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính (tiếng Việt): CMND, sổ hộ khẩu
 • NGUYỄN THỊ HỒNG XUÂN (311778718)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 14:26:54
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 14:26:54
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 08:26:54
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:27:24
 • Hồ sơ 000721170169 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Vĩnh Kim
11
000721170168
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính (tiếng Việt): CMND, sỗ hộ khẩu
 • NGUYỄN VĂN ĐẠI (310785898)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 14:04:28
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 14:04:28
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 08:04:28
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:04:42
 • Hồ sơ 000721170168 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Vĩnh Kim
12
000016170089
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn trong nước (Không cần xác minh).
 • ĐẶNG MINH QUANG
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:26:09
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:26:09
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:26:09
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 11:09:45
 • Hồ sơ 000016170089 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Trung An
13
000016170088
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh trong nước
 • PHẠM NGUYỄN LINH TÂM
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:07:34
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:07:34
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:07:34
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 11:09:45
 • Hồ sơ 000016170088 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Trung An
14
000016170087
 • - Về việc: Đăng ký khai tử trong nước (Không cần xác minh).
 • PHẠM THI HOÀNG
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 09:49:12
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 09:49:12
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 15:49:12
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 11:09:45
 • Hồ sơ 000016170087 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Trung An
15
000016170085
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh trong nước
 • TRẦN KHÁNH BĂNG
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 08:33:25
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 08:33:25
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:33:25
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 11:09:45
 • Hồ sơ 000016170085 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Trung An