Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 6346 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
00060003160581
 • - Về việc: Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng
 • NGUYỄN VĂN NON (310276128)
 • - Ngày nộp: 14/10/2016 10:44:31
 • - Ngày tiếp nhận: 14/10/2016 10:44:31
 • - Ngày dự kiến trả: 21/10/2016 13:30:00
 • Hồ sơ 00060003160581 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng LĐ -TBXH Huyện Cái Bè
2
00060003160582
 • - Về việc: Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng
 • BÙI VĂN THỌ (311477521)
 • - Ngày nộp: 21/10/2016 15:09:38
 • - Ngày tiếp nhận: 21/10/2016 15:09:38
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2016 07:00:00
 • Hồ sơ 00060003160582 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng LĐ -TBXH Huyện Cái Bè
3
00060003160583
 • - Về việc: Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng
 • NGUYỄN VĂN ĐỜI (310929519)
 • - Ngày nộp: 24/10/2016 14:35:01
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2016 14:35:01
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2016 07:00:00
 • Hồ sơ 00060003160583 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng LĐ -TBXH Huyện Cái Bè
4
00060003160584
 • - Về việc: Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng
 • LÊ THỊ NGUYỆT (310014366)
 • - Ngày nộp: 24/10/2016 14:42:57
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2016 14:42:57
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2016 07:00:00
 • Hồ sơ 00060003160584 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng LĐ -TBXH Huyện Cái Bè
5
00060003160585
 • - Về việc: Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng
 • TRỊNH VĂN LÂM (310818664)
 • - Ngày nộp: 24/10/2016 14:50:38
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2016 14:50:38
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2016 07:00:00
 • Hồ sơ 00060003160585 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng LĐ -TBXH Huyện Cái Bè
6
00060003160586
 • - Về việc: Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng
 • NGUYỄN THANH HÙNG (310282735)
 • - Ngày nộp: 24/10/2016 15:01:21
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2016 15:01:21
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2016 07:00:00
 • Hồ sơ 00060003160586 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng LĐ -TBXH Huyện Cái Bè
7
00060003160587
 • - Về việc: Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng
 • PHAN THỊ MẬN (310679832)
 • - Ngày nộp: 25/10/2016 08:13:42
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2016 08:13:42
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2016 13:30:00
 • Hồ sơ 00060003160587 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng LĐ -TBXH Huyện Cái Bè
8
00060003160588
 • - Về việc: Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng
 • PHẠM THỊ TỈA (310276205)
 • - Ngày nộp: 26/10/2016 15:34:58
 • - Ngày tiếp nhận: 26/10/2016 15:34:58
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2016 07:00:00
 • Hồ sơ 00060003160588 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng LĐ -TBXH Huyện Cái Bè
9
00060003160589
 • - Về việc: Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng
 • NGUYỄN VĂN SANG (311931620)
 • - Ngày nộp: 26/10/2016 15:41:43
 • - Ngày tiếp nhận: 26/10/2016 15:41:43
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2016 07:00:00
 • Hồ sơ 00060003160589 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng LĐ -TBXH Huyện Cái Bè
10
001202170197
(Nộp online)
 • - Về việc: Thông báo thực hiện khuyến mại
 • PHAN THỊ THANH TRÚC (024611987)
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 14:29:29
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 14:29:29
 • - Ngày dự kiến trả: 12/09/2017 14:29:29
 • Hồ sơ 001202170197 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Sở Công Thương
11
000000172828
 • - Về việc: Cấp Giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị (Đối với nhà ở).
 • NGUYỄN KIM CHI
 • - Ngày nộp: 07/08/2017 09:10:23
 • - Ngày tiếp nhận: 07/08/2017 09:10:23
 • - Ngày dự kiến trả: 28/08/2017 09:10:23
 • Hồ sơ 000000172828 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Mỹ Tho
12
000000172954
 • - Về việc: Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến
 • HUỲNH QUỐC NGHỊ
 • - Ngày nộp: 15/08/2017 09:52:51
 • - Ngày tiếp nhận: 15/08/2017 09:52:51
 • - Ngày dự kiến trả: 26/09/2017 09:52:51
 • Hồ sơ 000000172954 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Mỹ Tho
13
000000173041
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
 • NGUYỄN THỊ NGỌC NƯƠNG
 • - Ngày nộp: 21/08/2017 08:33:08
 • - Ngày tiếp nhận: 21/08/2017 08:33:08
 • - Ngày dự kiến trả: 11/09/2017 08:33:08
 • Hồ sơ 000000173041 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Mỹ Tho
14
000000172995
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
 • NGUYỄN VĂN PHÚC, LÝ XUÂN
 • - Ngày nộp: 16/08/2017 15:27:01
 • - Ngày tiếp nhận: 16/08/2017 15:27:01
 • - Ngày dự kiến trả: 06/09/2017 15:27:01
 • Hồ sơ 000000172995 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Mỹ Tho
15
000000172965
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
 • ĐINH THỊ BÂN
 • - Ngày nộp: 15/08/2017 14:55:10
 • - Ngày tiếp nhận: 15/08/2017 14:55:10
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2017 14:55:10
 • Hồ sơ 000000172965 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Mỹ Tho