Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 18641 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
000013170748
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Trường hợp không cần xác minh).
 • NGUYỄN VĂN HẬU (311539619)
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 10:37:28
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 10:37:28
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 10:37:28
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:13:53
  Hồ sơ 000013170748 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Mỹ Phong
2
000013170749
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Trường hợp không cần xác minh).
 • PHAN THỊ NGỌC ĐẸP (312138425)
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 14:40:36
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 14:40:36
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 14:40:36
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:13:47
  Hồ sơ 000013170749 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Mỹ Phong
3
000013170746
 • - Về việc: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) (Nghị định 136/2013/NĐ-CP).
 • VÕ THANH TUẤN (311911355)
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 09:41:39
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 09:41:39
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 09:41:39
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:30:01
  Hồ sơ 000013170746 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Mỹ Phong
4
000013170744
 • - Về việc: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) (Nghị định 136/2013/NĐ-CP).
 • PHẠM VĂN BÌNH (311953921)
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 08:54:47
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 08:54:47
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 08:54:47
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:30:01
  Hồ sơ 000013170744 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Mỹ Phong
5
002342171559
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam (Đăng ký biến động - In mới GCN (Hộ gia đình)).
 • NGUYỄN THỊ PHÚ
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 13:43:33
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 13:43:33
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 13:43:33
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 13:43:33
  Hồ sơ 002342171559 đã trả kết quả tại VPĐK đất đai huyện Tân Phước
6
000500170566
 • - Về việc: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • TRẦN ANH THƯ
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 10:33:22
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 10:33:22
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 10:33:22
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:20:41
  Hồ sơ 000500170566 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Cai Lậy
7
0023167160162
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN (312088188)
 • - Ngày nộp: 25/10/2016 16:25:07
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2016 16:25:07
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 17:00:00
  Hồ sơ 0023167160162 đã trả kết quả tại UBND Xã Tân Lý Đông - Huyện Châu Thành
8
002342160571
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • TRẦN VĂN HÙNG (CN NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN)
 • - Ngày nộp: 25/10/2016 15:43:36
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2016 15:43:36
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 17:00:00
  Hồ sơ 002342160571 đã trả kết quả tại VPĐK đất đai huyện Tân Phước
9
0023148162181
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • NGUYỄN VIẾT CƯỜNG (311410659)
 • - Ngày nộp: 25/10/2016 15:37:44
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2016 15:37:44
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 17:00:00
  Hồ sơ 0023148162181 đã trả kết quả tại VPĐK đất đai huyện Châu Thành
10
0023148162180
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • NGUYỄN VĂN THÀNH (311473230)
 • - Ngày nộp: 25/10/2016 15:34:43
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2016 15:34:43
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 17:00:00
  Hồ sơ 0023148162180 đã trả kết quả tại VPĐK đất đai huyện Châu Thành
11
0023162160053
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • NGUYỄN VĂN NGHIỆP (310455899)
 • - Ngày nộp: 25/10/2016 15:15:42
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2016 15:15:42
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 17:00:00
  Hồ sơ 0023162160053 đã trả kết quả tại UBND Xã Song Thuận - Huyện Châu Thành
12
0023148162178
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • LÊ VĂN LƯỢM (311609685)
 • - Ngày nộp: 25/10/2016 15:03:50
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2016 15:03:50
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 17:00:00
  Hồ sơ 0023148162178 đã trả kết quả tại VPĐK đất đai huyện Châu Thành
13
0023148162177
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • NGUYỄN THỊ LẠC (311446560)
 • - Ngày nộp: 25/10/2016 15:02:20
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2016 15:02:20
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 17:00:00
  Hồ sơ 0023148162177 đã trả kết quả tại VPĐK đất đai huyện Châu Thành
14
0023148162176
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • PHẠM THỊ KIM THOA (310992434)
 • - Ngày nộp: 25/10/2016 15:00:37
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2016 15:00:37
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 17:00:00
  Hồ sơ 0023148162176 đã trả kết quả tại VPĐK đất đai huyện Châu Thành
15
0023165160081
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • ĐÀO TẤT DUY (311653331)
 • - Ngày nộp: 25/10/2016 14:36:12
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2016 14:36:12
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 17:00:00
  Hồ sơ 0023165160081 đã trả kết quả tại UBND Xã Dưỡng Điềm - Huyện Châu Thành