Mức độ 4  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Ký hiệu thủ tục: HDDN01
Lượt xem: 1479
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố, thị xã
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố, thị xã
Lĩnh vực Thành lập & hoạt động doanh nghiệp
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Lệ phí 100.000 đồng/lần cấp
Căn cứ pháp lý - Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp;
- Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký kinh doanh.

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã Cai Lậy.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã Cai Lậy theo bước sau:

- Người nhận kết quả đem theo giấy hẹn đến nộp, ký nhận và nhận kết quả.

- Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1 - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập (Phụ lục III-2 - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
3. Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

File mẫu:

  • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh Tải về
  • Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh Tải về

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi