Mức độ 4  Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Ký hiệu thủ tục: HDDN03
Lượt xem: 1174
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố, thị xã.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố, thị xã
Lĩnh vực Thành lập & hoạt động doanh nghiệp
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp;
- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã Cai Lậy.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã Cai Lậy theo bước sau:

- Người nhận kết quả đem theo giấy hẹn đến nộp, ký nhận và nhận kết quả.

- Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (Phụ lục III-4 - Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT).

File mẫu:

  • Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (PLIII-4 TT 20/2015/TT-BKH) Tải về

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi