Mức độ 2  Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

Ký hiệu thủ tục: BC06_OFF
Lượt xem: 1906
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nứơc hoặc gửi qua bưu chính.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Chứng nhận đăng ký.
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý - Luật Báo chí ngày 28/12/1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;
- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP, ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
- Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg, ngày 24/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền.
- Thông tư số 28/2011/TT-BTTTT ngày 21/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền.

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang (Số 02 Lê Văn Duyệt, P1, Tp.Mỹ Tho, Tiền Giang). Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ:

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính, Sở Thông tin và Truyền thông gửi giấy hẹn đến địa chỉ thư điện tử (e-mail) của doanh nghiệp, tổ chức.

- Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang.

Khi đến nhận kết quả phải đem theo giấy hẹn. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra giấy hẹn, yêu cầu ký nhận vào sổ và trao kết quả cho người nhận.

Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ gửi kết quả qua đường bưu chính (nếu tổ chức, cá nhân không có yêu cầu khác).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

- Tờ khai đăng ký.
- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, các cơ quan báo chí, các cơ quan, tổ chức ngoại giao nước ngoài tại Tiền Giang, Văn phòng đại diện, văn phòng thường trú của các hãng thông tấn báo chí nước ngoài tại Tiền Giang; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có người nước ngoài hoặc thẻ thường trú đối với cá nhân người nước ngoài.
- Bản sao có chứng thực văn bản thuê, mượn địa điểm lắp đặt thiết bị trong trường hợp thiết bị không được lắp đặt tại địa điểm ghi trong Giấy phép thành lập, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thẻ thường trú

File mẫu:

Các kênh chương trình truyền hình đăng ký chưa được cung cấp trên hệ thống truyền hình trả tiền của Việt Nam tại tỉnh Tiền Giang.