Mức độ 3  Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D

Ký hiệu thủ tục: LTHH01
Lượt xem: 1123
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công thương về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.

Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang theo các bước sau:

        - Người nhận kết quả đem giấy hẹn đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Công chức trả kết quả kiểm tra và yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận, trao Giấy chứng nhận cho người đến nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

1. Xem xét hồ sơ đăng ký thương nhân
2. Đơn đề nghị cấp C/O đã được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ (phụ lục 10)
3. Mẫu C/O đã được khai hoàn chỉnh (phụ lục 8)
4. Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan (các trường hợp hàng xuất khẩu không phải khai báo Tờ khai hải quan xuất khẩu theo quy định của pháp luật sẽ không phải nộp Tờ khai hải quan xuất khẩu)
5. Hoá đơn thương mại
6. Vận tải đơn
7. Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu; giấy phép xuất khẩu (nếu có); hợp đồng mua bán; hoá đơn giá trị gia tăng mua bán nguyên liệu, phụ liệu trong nước; bản mô tả quy trình sản xuất ra hàng hóa với chi tiết mã HS của nguyên liệu đầu vào và chi tiết HS của hàng hóa; bản tính toán hàm lượng giá trị khu vực; mẫu nguyên liệu, phụ liệu hoặc sản phẩm xuất khẩu và các chứng từ khác để chứng minh xuất xứ của sản phẩm xuất khẩu.

File mẫu:

  • Mẫu C/O đã được khai hoàn chỉnh (phụ lục 8) Tải về
  • Đơn đề nghị cấp C/O đã được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ (phụ lục 10) Tải về

Bộ hồ sơ bao gồm một bộ bản gốc như sau:
1- Đăng ký mẫu chữ ký của Người được uỷ quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân (phụ lục 12);
2- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của thương nhân (bản sao có dấu sao y bản chính);
3- Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính);
4- Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân (phụ lục 11).
* Ghi chú:
- Bộ hồ sơ này sẽ được lưu tại Tổ chức cấp C/O (không trả lại cho doanh nghiệp).
- Hồ sơ thương nhân vẫn phải được cặp nhật 02 (hai năm) một lần.