Mức độ 3  Cấp Giấy phép xuất bản bản tin

Ký hiệu thủ tục: BC04
Lượt xem: 1982
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy phép
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Báo chí năm 1990;
- Luật bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Báo chí năm 1999
- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/04/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí
- Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch) ban hành Quy chế xuất bản Bản tin;
- Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003 của Bộ trưởng Bộ VHTT về việc uỷ quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin cho các tổ chức, pháp nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Quy chế xuất bản bản tin ban hành kèm theo Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ VHTT (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông)

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang (Số 02 Lê Văn Duyệt, F1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang). Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ :

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản cho người đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang.

Khi đến nhận kết quả phải đem theo giấy hẹn. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra giấy hẹn, yêu cầu ký nhận vào sổ và trao kết quả cho người nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

- Đơn xin cấp giấy phép xuất bản theo mẫu quy định của Bộ Văn hóa - Thông tin.
- Bản sao Quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ quan, tổ chức, pháp nhân có chứng nhận của Công chứng Nhà nước hoặc của cơ quan có thẩm quyền.
- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin.
- Măng – sét của bản tin.

File mẫu:

  • Đơn xin cấp giấy phép xuất bản theo mẫu quy định của Bộ Văn hóa - Thông tin Tải về

1. Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin có nghiệp vụ quản lý thông tin.
2. Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.
3. Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin.
4. Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi