Mức độ 3  Đăng ký nội quy lao động

Ký hiệu thủ tục: LD01
Lượt xem: 1374
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lao động
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 02 bộ
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Văn bản xác nhận
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012.
- Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.
- Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, và an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.
- Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động.
- Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.

Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

- Văn bản đề nghị đăng ký nội qui lao động.
- Các văn bản của người sử dụng lao động có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.
- Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
- Nội qui lao động.

File mẫu:

Không