Mức độ 3  Ghi nhận nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp

Ký hiệu thủ tục: LD02
Lượt xem: 1339
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lao động
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 02 bộ
Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Văn bản xác nhận
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Căn cứ thông tư số 12/2000/TT-BKH&ĐT ngày 15 tháng 9 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
- Căn cứ giấy phép đầu tư của doanh nghiệp.

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.

Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

- Biên bản họp hội đồng quản trị.
- Văn bản đề nghị xác nhận Hội đồng quản trị hoặc ban giám đốc điều hành.

File mẫu:

Không