Mức độ 3  Công nhận lại "Phường, Thị trấn đạt chuẩn Văn minh đô thị"

Ký hiệu thủ tục: VHCS07
Lượt xem: 349
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa - Thông tin. c) Cơ quan phối hợp: Bộ phận Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính và Giấy công nhận.
Lệ phí Không
Phí
Căn cứ pháp lý Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Phường Đạt chuẩn Văn minh đô thị", "Thị trấn Đạt chuẩn Văn minh đô thị".

Bước 1. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện tổ chức Lễ phát động xây dựng “Phường, Thị trấn Đạt chuẩn Văn minh đô thị” trên địa bàn cấp huyện; phổ biến tiêu chuẩn công nhận “Phường, Thị trấn Đạt chuẩn Văn minh đô thị”; hướng dẫn các xã đăng ký xây dựng “Phường, Thị trấn Đạt chuẩn Văn minh đô thị”;

Bước 2. Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường, thị trấn đăng ký xây dựng “Phường, Thị trấn Đạt chuẩn Văn minh đô thị” với Ủy ban nhân dân cấp huyện; phường, thị trấn họp thông qua Báo cáo thành tích xây dựng “Phường, Thị trấn Đạt chuẩn Văn minh đô thị” gửi Ủy ban nhân dân phường, thị trấn;

Bước 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận “Phường, Thị trấn Đạt chuẩn Văn minh đô thị”;

Bước 4. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận “Phường, Thị trấn Đạt chuẩn Văn minh đô thị” (có biên bản kiểm tra);

Bước 5. Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện phối hợp với bộ phận thi đua, khen thưởng cùng cấp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận lại và cấp Giấy công nhận“Phường, Thị trấn Đạt chuẩn Văn minh đô thị”.

Bước 6. Căn cứ hồ sơ đề nghị và biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn “Phường, Thị trấn Đạt chuẩn Văn minh đô thị”của Ban Chỉ đạo cấp huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận “Phường, Thị trấn Đạt chuẩn Văn minh đô thị”, kèm theo Giấy công nhận; trường hợp không công nhận, phải có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân phường, thị trấn và nêu rõ lý do chưa công nhận.

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Sáng 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

 

- Báo cáo thành tích 05 năm xây dựng “Phường, Thị trấn Đạt chuẩn Văn minh đô thị” của Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường, thị trấn có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn. - Công văn đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn.

File mẫu:

Theo hướng dẫn 811 của SVHTTDL Tiền Giang