Mức độ 2  Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Ký hiệu thủ tục: GDDT05
Lượt xem: 1581
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở VH-TT-DL, Sở Nội vụ
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ Đủ cho các thành viên có liên quan và một bản lưu.
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện - Quyết định công nhận
- Bằng công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Giáo dục năm 2005
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
- Quyết định số 36/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
- Công văn số 8915/GDMN ngày 26/9/2008 về việc chỉ đạo xây dựng và công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang (Số 05, Hùng Vương, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)

 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Sở tiếp nhận.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản  tổ chức (cá nhân) làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (Số 05, đường Hùng Vương, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 h00 đến 11h30, chiều từ 13 h30 đến 17 h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

- Tờ trình đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia của Chủ tịch UBND cấp huyện.
- Báo cáo của trường theo từng nội dung đã được quy định về xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
- Biên bản kiểm tra Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (Phụ lục 1).
- Tờ trình đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia của Sở.

File mẫu:

  • Biên bản kiểm tra Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Tải về

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi