Mức độ 2  Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sớ giáo dục phổ thông - Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

Ký hiệu thủ tục: GDDT04
Lượt xem: 1621
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan thực hiện: Uỷ ban nhân dân tỉnh
b) Cơ quan có thẩm quyền được uỷ quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục, thông báo cho cơ sở giáo dục phổ thông thuộc quyền quản lý về hồ sơ được chấp nhận đánh giá hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện - Công văn thông báo kết quả kiểm tra. Báo cáo kết quả kiểm tra cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Giáo dục năm 2005 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005.
- Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông.

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, số 05, Hùng Vương, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung một lần bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại đúng quy định.

Thời gian đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông được thực hiện từ tháng 3 hoặc tháng 11 hàng năm.

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của các Phòng Giáo dục và Đào tạo, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục kiểm tra báo cáo tự đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo tự đánh giá.

Bước 3 Nhận kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, số 05, Hùng Vương, Phường 1. TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, nghỉ).

- Bản đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục (phụ lục 2);
- Báo cáo tự đánh giá (03 bản) và các văn bản, tài liệu, thông tin, minh chứng kèm theo.

File mẫu:

  • Bản đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục Tải về

- Trường tiểu học đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên theo Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
- Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có đủ các khối lớp học và có ít nhất một khoá học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục của lớp cuối cấp.
- Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 3 của Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi