Mức độ 2  Thuyên chuyển giáo viên từ các tỉnh khác về

Ký hiệu thủ tục: GDDT03
Lượt xem: 2640
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ tỉnh
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 60 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Giáo dục năm 2005
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
- Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của UBND tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
- Hướng dẫn số 88/HD-SNV ngày 04/8/2008 của Sở Nội vụ thực hiện Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang (Số 05, đường Hùng Vương, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Sở tiếp nhận.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản tổ chức (cá nhân) làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (số 5, đường Hùng Vương, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần ( trừ ngày lễ, tết nghỉ).

- Văn bản đề nghị tiếp nhận của thủ trưởng sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã (theo phân cấp quản lý). Nội dung văn bản cần thể hiện rõ yêu cầu tiếp nhận, dự kiến phân công, số cán bộ, viên chức hiện có so với biên chế được giao;
- Đơn xin chuyển công tác hoặc chuyển ngành có ý kiến đồng ý của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cấp có thẩm quyền;
- Bản kiểm điểm tự nhận xét đánh giá trong quá trình công tác, học tập có nhận xét của thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cấp ủy (nếu là đảng viên) nơi công tác học tập;
- Sơ yếu lý lịch (mẫu 2a-BNV/2007) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan quản lý lý lịch gốc;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, các giấy tờ liên quan khác (nếu có) và có công chứng;
- Các quyết định (của tổ chức, đơn vị có thẩm quyền) có liên quan đến quá trình lương, công tác và học tập;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức, đơn vị y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
- Bản sao quyết định lương đang hưởng (có công chứng);
- Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi