Mức độ 4  Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ký hiệu thủ tục: BKHVCN-TGG-282582
Lượt xem: 2156
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.
Địa chỉ cơ quan giải quyết - Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (Số 39, đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang); - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích; - Thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức 3.
Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (Số 39 đường Hùng Vương, phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang);

- Hoặc qua đường bưu điện;

- Hoặc Website Dịch vụ hành chính công tỉnh tại địa chỉ http://motcua.tiengiang.gov.vn

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;



- Trường hợp bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, thời hạn cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý



Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 



Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (Số 39, Hùng Vương, Phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) hoặc qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Bước 2. Xử lý hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ và xem xét, thẩm định theo quy định:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì hướng dẫn một lần bằng văn bản để cơ sở bổ sung hoàn chỉnh (chưa nhận hồ sơ).

+ Nếu hồ sơ đúng quy định, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết giấy hẹn trao cho người nộp; trình hồ sơ cho Ban lãnh đạo phê duyệt (ký xác nhận), đóng dấu tiếp nhận vào bản công bố của cơ sở.

Bước 3: Trả kết quả

- Trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang hoặc theo đường bưu điện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đề nghị cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (theo Mẫu số 04);

- Đối với trường hợp thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp: Văn bản, tài liệu chứng minh về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;

- Đối với trường hợp bổ sung danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ: 

+ Văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực) thuộc một trong các văn bản đã quy định;

+ Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (theo Mẫu số 02)

File mẫu:

  • Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (theo Mẫu số 02) (Đối với trường hợp bổ sung danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ) Tải về
  • Đề nghị cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (theo Mẫu số 04) Tải về

- Cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

+ Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;

+ Bổ sung danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ.

- Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

+ Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.