Mức độ 4  Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

Ký hiệu thủ tục: T-TGG-288112-TT
Lượt xem: 2273
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ cơ quan giải quyết

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đặt của Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) 

Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ
Cách thức thực hiện Hồ sơ đăng ký đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đặt của Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) hoặc gửi qua đường bưu điện.
Số lượng hồ sơ 01 bộ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết


Trong 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ.


Lệ phí Không
Phí
Căn cứ pháp lýThông tư 31/2014/TT-BKHCN

Nghị định 78/2014/NĐ-CP

Luật 39/2013/QH13

Luật 29/2013/QH13

Luật 15/2003/QH11

Luật 47/2005/QH11- Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú hoặc hoạt động phợp pháp tại Việt Nam muốn đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký giải thưởng tại Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (qua Sở Khoa học và Công nghệ) nơi đặt trụ sở chính của tổ chức hoặc cá nhân cư trú.

- Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký giải thưởng, Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định. Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký giải thưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải trả lời bằng văn bản về việc đồng ý hoặc không đồng ý cho tổ chức, cá nhân tổ chức xét tặng giải thưởng, trường hợp không đồng ý nêu rõ lý do.

- Đơn đăng ký đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ (Mẫu biểu A-ĐK2 - Thông tư số 31/2014/TT-BKHCN). - Quy chế xét tặng giải thưởng quy định về tên giải thưởng, nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng.

File mẫu:

  • Đơn đăng ký đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ Tải về

Không