Mức độ 2  Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học phổ thông

Ký hiệu thủ tục: GDDT02
Lượt xem: 2116
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ tỉnh
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Trực tiếp gửi hồ sơ tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày họp Hội đồng xét tuyển dụng
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
- Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bội Nội vụ về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
- Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của UBND tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
- Hướng dẫn số 88/HD-SNV ngày 04/8/2008 của Sở Nội vụ thực hiện Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang (Số 05, đường Hùng Vương, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Sở tiếp nhận.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản  tổ chức (cá nhân) làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (Số 5, đường Hùng Vương, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần ( trừ ngày lễ, tết nghỉ).

- Đơn xin dự tuyển (mẫu đơn TCCB);
- Bản khai lý lịch (mẫu 2a-BNV/2007);
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập và các giấy tờ liên quan khác (không công chứng hoặc chứng nhận cơ quan có thẩm quyền).
- Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức, đơn vị y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi