Mức độ 3  Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Ký hiệu thủ tục: DT04
Lượt xem: 1621
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh (Cụm công nghiệp) hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang (Khu công nghiệp).
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đầu tư
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 04 bộ, trong đó có 01 bộ gốc
Thời hạn giải quyết - 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Khu công nghiệp);
- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Cụm công nghiệp).
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đầu tư
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Đầu tư năm 2005;
- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;
- Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế giải quyết thủ tục đầu tư tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ).

1. Văn bản đăng ký đầu tư (Phụ lục I-1; Phụ lục I-2; Phụ lục I-3 tại Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH)
2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư
3. Giải trình kinh tế - kỹ thuật
4. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
5. Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh
6. Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật Đầu tư

File mẫu:

  • Văn bản đăng ký đầu tư (Mẫu PLI-1) Tải về
  • Văn bản đăng ký đầu tư (Mẫu PLI-2) Tải về
  • Văn bản đăng ký đầu tư (Mẫu PLI-3) Tải về

Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.