Mức độ 3  Chấp thuận chủ trương đầu tư

Ký hiệu thủ tục: DT01
Lượt xem: 2332
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đầu tư
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 10 bộ
Thời hạn giải quyết - Tổng thời gian xin chủ trương đầu tư là 13 (mười ba) ngày làm việc, không tính thời gian nhà đầu tư bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.
- Trường hợp Tổ Thẩm định dự án hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu khảo sát thực tế thì thời gian phát sinh thêm 10 (mười) ngày làm việc.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận chủ trương
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Quyết định số 06/2014/QĐ-QBND ngày 11/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy chế giải quyết thủ tục đầu tư tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ).

- Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư.
- Thuyết minh về ý tưởng đầu tư thể hiện đầy đủ các nội dung sau:
+ Giới thiệu về nhà đầu tư gồm: tên, địa chỉ của nhà đầu tư (doanh nghiệp hoặc cá nhân); lĩnh vực đầu tư, sản phẩm chính.
+ Tên dự án, mục tiêu đầu tư, dự kiến quy mô, hình thức đầu tư, tiến độ thực hiện, thời hạn hoạt động của dự án.
+ Dự kiến tổng vốn và nguồn vốn đầu tư cho dự án, phương án huy động vốn.
+ Địa điểm dự án, dự kiến nhu cầu và hình thức sử dụng đất; trong đó xác định rõ đất dùng cho sản xuất, đất dùng cho nhà xưởng và văn phòng.
+ Vị trí và hiện trạng khu đất đề nghị cho dự án có kèm theo bản vẽ sơ đồ vị trí khu đất.
+ Nhu cầu tuyển dụng lao động (nêu rõ tỷ lệ lao động nước ngoài ở từng vị trí, lương, phương án đào tạo lao động Việt Nam thay thế lao động nước ngoài hoặc chuyên gia nước ngoài); Quy trình sản xuất (kèm thuyết minh Quy trình); Danh mục máy móc thiết bị dự kiến nhập khẩu (nêu rõ xuất xứ, năm sản xuất và tính năng kỹ thuật của từng loại máy, thiết bị); Biện pháp xử lý môi trường; Hiệu quả tài chính của dự án.
- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư.

File mẫu:

Không