Mức độ 4  Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ký hiệu thủ tục: BCVT03
Lượt xem: 2557
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Viễn thông
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định gia hạn
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Viễn thông năm 2009;
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
- Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về trách nhiệm trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Văn hóa và Thông tin của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận và giải quyết theo thời hạn.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải thích rõ lý do từ chối và hướng dẫn một lần bằng văn bản (không thu lệ phí) để người dân hoàn chỉnh hồ sơ theo qui định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Văn hóa và Thông tin của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu, riêng sáng thứ bảy từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút (trừ các ngày lễ, tết).

- Đơn đề nghị gia hạn (Mẫu số 04a/ĐĐN hoặc Mẫu số 4b/ĐĐN - Thông tư 23/2013/TT-BTTTT);
- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm là cá nhân.

File mẫu:

Không