Mức độ 4  Đề nghị/thông báo họp báo (nước ngoài)

Ký hiệu thủ tục: BC09
Lượt xem: 2115
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc sử dụng dịch vụ bưu điện
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 02 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu không có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền thì cuộc họp báo coi như được chấp thuận
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý + Nghị định 88/2012/NĐ-CP, ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;
+ Thông tư 04/2014/TT-BTTTT, ngày 19/3/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ số 02, Lê Văn Duyệt, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận và giải quyết theo thời hạn.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải thích rõ lý do từ chối và hướng dẫn một lần bằng văn bản (không thu lệ phí) để người dân hoàn chỉnh hồ sơ theo qui định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu, riêng sáng thứ bảy từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút (trừ các ngày lễ, tết).

Đơn đề nghị theo (Mẫu số 02 - Thông tư 04/2014/TT-BTTTT)

File mẫu:

  • Đơn đề nghị (Mẫu số 02/BTTTT - Thông tư 04/2014/TT-BTTTT) Tải về

+ Phải đăng ký bằng văn bản trước khi tiến hành họp báo ít nhất 02 ngày làm việc.
+ Không vi phạm các quy định tại Điều 10 Luật Báo chí.
+ Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó.

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi