Tìm thấy 417 thủ tục

Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Mức độ 4
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Mức độ 4
Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
Mức độ 4
Chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Mức độ 3
Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình bằng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn nhà nước và vốn nhân dân tự đóng góp
Mức độ 3
Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến
Mức độ 3
Cấp Giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị
Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
Mức độ 3
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng
Mức độ 3
Gia hạn giấy phép xây dựng
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép xây dựng
Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình/nhà ở
Mức độ 2
Cấp giấy phép di dời công trình
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng công trình có thời hạn
Loading...