Tìm thấy 128 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 4
Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang-BVH-TGG-278970
Mức độ 4
Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương-BVH-TGG-278972
Mức độ 4
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương-BVH-TGG-278974
Mức độ 4
Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 4
Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu-BVH-TGG-278977
Mức độ 4
Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu-BVH-TGG-278978
Mức độ 4
Cấp Giấy phép phổ biến phim (Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến) BVH-TGG-278863
Mức độ 4
Cấp Giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)-BVH-TGG-278865
Mức độ 4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
Mức độ 4
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
Mức độ 4
Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia-BVH-TGG-278823
Mức độ 4
Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương-BVH-TGG-278824
Mức độ 4
Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập-BVH-TGG-278825
Mức độ 4
Cấp Giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập-BVH-TGG-278826
Loading...