Tìm thấy 104 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã
Mức độ 4
Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
Mức độ 4
THỦ TỤC THÀNH LẬP TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONG CẤP TỈNH
Mức độ 4
THỦ TỤC GIẢI THỂ TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONG CẤP TỈNH
Mức độ 4
Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 3
Thu hút về cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện công tác đối với người có trình độ sau đại học được đào tạo ở trong nước hoặc người có trình độ đại học, sau đại học được đào tạo ở nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục thi tuyển công chức
Mức độ 2
Thủ tục xét tuyển công chức
Mức độ 2
Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên
Mức độ 2
Thi nâng ngạch công chức
Mức độ 2
Xét tuyển viên chức
Mức độ 2
Thi tuyển viên chức
Mức độ 2
Xét tuyển đặc cách viên chức
Mức độ 2
Đăng ký thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
Mức độ 2
Xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng
Loading...