Tìm thấy 3167 thủ tục

Mức độ 2
Đăng ký thường trú tại Việt Nam cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty tài chính cổ phần
Mức độ 2
Thay đổi mức vốn điều lệ của công ty cho thuê tài chính cổ phần
Mức độ 2
Thay đổi tên của công ty cho thuê tài chính cổ phần
Mức độ 2
Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty cho thuê tài chính cổ phần
Mức độ 2
Chuyển nhượng cổ phần có ghi tên kể từ lần chuyển nhượng đầu tiên vượt quá 20% vốn điều lệ của công ty cho thuê tài chính cổ phần
Mức độ 2
Chấp thuận thực hiện nghiệp vụ cho thuê vận hành của công ty cho thuê tài chính cổ phần
Mức độ 2
Đăng ký mở phòng giao dịch của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Mức độ 2
Mở thêm chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ
Mức độ 2
Thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ
Mức độ 2
Mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động của Phòng giao dich của tổ chức tài chính quy mô nhỏ
Mức độ 2
Thay đổi địa điểm chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố
Mức độ 2
Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động của công ty cho thuê tài chính cổ phần
Mức độ 2
Chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước của ngân hàng thương mại
Loading...