Tìm thấy 2494 thủ tục

Mức độ 2
Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp giấy mua công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp đổi hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp lại hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Sửa đổi hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp giấy phép vào khu vực cấm cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Việt Nam đi lao động có thời hạn ở Đài Loan tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú; cấp, sửa đổi bổ sung thị thực cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Đăng ký thường trú tại Việt Nam cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty tài chính cổ phần
Loading...