Tìm thấy 3427 thủ tục

Mức độ 2
Cấp mới đăng ký, biển số xe tại Công an cấp huyện
Mức độ 2
Cấp đổi biển số, đăng ký xe tại Công an cấp huyện
Mức độ 2
Cấp lại biển số, đăng ký xe tại Công an cấp huyện
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe tại Công an cấp huyện
Mức độ 2
Đục lại số khung, số máy xe tại Công an cấp huyện
Mức độ 2
Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)
Mức độ 2
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)
Mức độ 2
Cấp mới chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện
Mức độ 2
Cấp lại chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện
Mức độ 2
Cấp đổi chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện
Mức độ 2
Cấp đổi chứng minh nhân dân tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp lại chứng minh nhân dân tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp giấy cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (đối với hộ cá thể cho thuê nhà nghĩ, nhà trọ) tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Cấp giấy ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (đối với tập thể, cá nhân in lụa, in laser, photocoppy, in phun màu, các cơ sở đóng xén sản phẩm in, dịch vụ cầm đồ, xoa bóp, karaoke, các hợp tác xã, tổ hợp tác làm ngành nghề kinh doanh, cho thuê lưu trú) tại Công an cấp huyện
Mức độ 2
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp huyện
Loading...