Tìm thấy 3167 thủ tục

Mức độ 3
Cấp điện trở lại khi Khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện
Mức độ 3
Giải đáp kiến nghị khách hàng
Mức độ 3
Tư vấn công trình điện
Mức độ 3
Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 1 pha 3 pha
Mức độ 3
Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm
Mức độ 3
Kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm khác
Mức độ 3
Theo dõi cấp tiến độ
Mức độ 2
Thay đổi nơi đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Xóa sổ đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Xác nhận việc trước đây đã thường trú tại Công an cấp xã
Loading...