Tìm thấy 3002 thủ tục

Mức độ 3
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
Mức độ 3
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
Mức độ 3
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 3
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
Mức độ 3
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
Mức độ 3
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Mức độ 3
Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở
Mức độ 3
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Mức độ 3
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
Mức độ 3
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
Mức độ 3
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 3
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở
Mức độ 3
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Mức độ 3
Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập
Mức độ 3
Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập
Loading...