Tìm thấy 3002 thủ tục

Mức độ 4
Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội
Mức độ 4
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
Mức độ 4
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
Mức độ 4
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 4
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 4
Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
Mức độ 4
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)
Mức độ 4
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Mức độ 4
Xác nhận hồ sơ để xem xét giảm, miễn lãi, khoanh nợ hoặc xóa nợ từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm
Mức độ 4
Xác nhận và trình hồ sơ đến cấp có thẩm quyền quyết định cho vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm
Mức độ 4
Giải quyết cho hộ nghèo vay vốn về nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ
Mức độ 4
Xác định mức độ khuyết tật, cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 4
Cấp lại, cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 4
Cấp phát thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập
Mức độ 4
Cấp lại, đổi thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập
Loading...