Tìm thấy 2493 thủ tục

Mức độ 3
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
Mức độ 3
Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 3
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 3
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)
Mức độ 3
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
Mức độ 2
Thành lập tổ hợp tác
Mức độ 2
Thay đổi tổ trưởng tổ hợp tác
Mức độ 2
Chấm dứt tổ hợp tác
Mức độ 3
Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân
Mức độ 3
Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện
Mức độ 3
Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp sau cai nghiện tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện
Mức độ 3
Hỗ trợ về dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản
Mức độ 3
Hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu cá của ngư dân
Mức độ 3
Hỗ trợ thay máy mới tàu của ngư dân
Mức độ 3
Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu
Loading...