Tìm thấy 2440 thủ tục

Mức độ 3
Đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú
Mức độ 2
Đăng ký khai sinh lưu động
Mức độ 2
Đăng ký khai tử lưu động
Mức độ 2
Đăng ký kết hôn lưu động
Mức độ 3
Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Mức độ 2
Cấp giấy phép di dời công trình
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng công trình có thời hạn
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn công trình theo tuyến trong đô thị
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng cho dự án
Mức độ 3
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Mức độ 3
Công nhận lần đầu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".
Mức độ 3
Công nhận "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa" và tương đương.
Mức độ 3
Công nhận "Khu phố phố văn hóa "và tương đương
Loading...