Tìm thấy 2442 thủ tục

Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng cho dự án
Mức độ 3
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Mức độ 2
Tách Sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện
Mức độ 2
Cấp đổi Sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện
Mức độ 2
Cấp lại Sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện
Mức độ 2
Điều chỉnh thay đổi trong Sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện
Mức độ 2
Cấp Giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp huyện
Mức độ 3
Công nhận "Khu phố phố văn hóa "và tương đương
Mức độ 2
Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện
Mức độ 2
Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện
Mức độ 2
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã
Mức độ 2
Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật cấp xã
Mức độ 3
Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
Mức độ 4
Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 4
Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội
Loading...