Tìm thấy 71 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục gia hạn đề án liên kết đào tạo với nước ngoài
Mức độ 3
Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 4
Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Mức độ 4
Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 3
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (hệ giáo dục phổ thông và hệ Giáo dục thường xuyên)
Mức độ 3
Thủ tục công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp
Mức độ 3
Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT)
Mức độ 3
Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông
Mức độ 3
Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia
Mức độ 3
Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia
Mức độ 2
Xét danh hiệu Nhà Giáo nhân dân, Nhà Giáo ưu tú
Loading...