Tìm thấy 54 thủ tục

Mức độ 2
Xin học lại tại trường khác đối với học sinh hệ giáo dục thường xuyên
Mức độ 2
Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đối với Giáo dục phổ thông
Mức độ 2
Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tự do
Mức độ 2
Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đối với giáo dục thường xuyên
Mức độ 2
Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đối với giáo dục thường xuyên (thí sinh tự do)
Mức độ 2
Đặc cách tốt nghiệp THPT do bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi
Mức độ 2
Đặc cách tốt nghiệp THPT do bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại
Mức độ 2
Phúc khảo bài thi Tốt nghiệp THPT
Mức độ 2
Xét danh hiệu Nhà Giáo nhân dân, Nhà Giáo ưu tú
Loading...