Tìm thấy 71 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
Mức độ 3
Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục
Mức độ 3
Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lậpphân hiệu trường trung cấp)
Mức độ 3
Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Mức độ 3
Thủ tục điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Mức độ 3
Thủ tục đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên
Mức độ 3
Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ 3
Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia
Mức độ 3
Thủ tục công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
Mức độ 3
Thủ tục xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên
Loading...