Tìm thấy 71 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên
Mức độ 3
Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông chuyên
Mức độ 3
Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú
Mức độ 3
Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thônghoạt động giáo dục
Mức độ 3
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú
Mức độ 3
Thủ tục giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú
Mức độ 3
Thủ tục thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục
Mức độ 3
Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm
Mức độ 3
Thủ tục giải thể trường trung cấp sư phạm
Mức độ 3
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp.
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
Mức độ 3
Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục
Mức độ 3
Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lậpphân hiệu trường trung cấp)
Mức độ 3
Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông
Loading...