Tìm thấy 376 thủ tục

Mức độ 2
Đăng ký khai tử quá hạn (việc tử chưa đăng ký trong thời hạn 15 ngày)
Mức độ 2
Đăng ký khai tử cho người bị tòa án tuyên bố là đã chết
Mức độ 2
Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
Mức độ 2
Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (Không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh)
Mức độ 2
Đăng ký việc bổ sung hộ tịch.
Mức độ 2
Đăng ký việc cải chính hộ tịch
Mức độ 2
Đăng ký việc thay đổi hộ tịch
Mức độ 2
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú
Mức độ 2
Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu
Mức độ 2
Đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện
Mức độ 2
Thay đổi nơi đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Tách Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Cấp Giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã
Loading...