Tìm thấy 417 thủ tục

Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng đã được soạn thảo sẵn (đối tượng hợp đồng không phải là bất động sản).
Mức độ 2
Chứng thực chữ ký.
Mức độ 2
Chứng thực điểm chỉ (trong giấy tờ, văn bản tiếng Việt)
Mức độ 2
Đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình (hôn nhân thực tế)
Mức độ 2
Đăng ký khai sinh quá hạn (việc sinh chưa được đăng ký trong thời hạn 60 ngày)
Mức độ 2
Đăng ký lại việc sinh
Mức độ 2
Đăng ký khai tử trong nước
Mức độ 3
Thay đổi nơi đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Tách Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Cấp Giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Cấp đổi Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Xóa sổ đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Điều chỉnh thay đổi trong Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Xác nhận việc trước đây đã thường trú tại Công an cấp xã
Loading...