Tìm thấy 376 thủ tục

Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở (ở nông thôn)
Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở (ở nông thôn)
Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở (ở nông thôn)
Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở (ở nông thôn)
Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng do người thực hiện chứng thực soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực hoặc theo mẫu.
Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng đã được soạn thảo sẵn (đối tượng hợp đồng không phải là bất động sản).
Mức độ 2
Chứng thực bản sao từ bản chính (tiếng Việt)
Mức độ 2
Chứng thực chữ ký.
Mức độ 2
Chứng thực điểm chỉ (trong giấy tờ, văn bản tiếng Việt)
Mức độ 2
Cấp bản sao từ sổ gốc.
Mức độ 2
Đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình (hôn nhân thực tế)
Mức độ 2
Đăng ký khai sinh quá hạn (việc sinh chưa được đăng ký trong thời hạn 60 ngày)
Mức độ 2
Đăng ký lại việc sinh
Mức độ 2
Đăng ký khai tử trong nước
Mức độ 2
Đăng ký lại việc tử
Loading...