Tìm thấy 368 thủ tục

Mức độ 2
Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết ở nước ngoài
Mức độ 2
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký việc bổ sung hộ tịch
Mức độ 2
Đăng ký việc cải chính hộ tịch (cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)
Mức độ 2
Điều chỉnh hộ tịch (Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh)
Mức độ 2
Đăng ký việc thay đổi hộ tịch (cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)
Mức độ 2
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất
Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Mức độ 2
Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế
Loading...