Tìm thấy 401 thủ tục

Mức độ 3
Trình tự thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
Mức độ 3
Trình tự thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
Mức độ 3
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện
Mức độ 3
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện
Mức độ 3
Công nhận lần đầu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".
Mức độ 3
Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm
Mức độ 3
Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa
Mức độ 3
Công nhận lần đầu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"
Mức độ 3
Công nhận lại "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"
Mức độ 3
Công nhận lần đầu "Phường, Thị trấn Đạt chuẩn Văn minh đô thị"
Mức độ 3
Công nhận lại "Phường, Thị trấn đạt chuẩn Văn minh đô thị"
Mức độ 3
Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm
Mức độ 3
Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa
Mức độ 4
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản.
Loading...