Tìm thấy 417 thủ tục

Mức độ 2
Đăng ký thay đổi, chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (bao gồm khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi, thay đổi hộ tịch, khai tử)
Mức độ 2
Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Mức độ 2
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký việc bổ sung hộ tịch
Mức độ 2
Điều chỉnh hộ tịch (Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh)
Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất
Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Mức độ 2
Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế
Loading...