Tìm thấy 401 thủ tục

Mức độ 3
Cấp Giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Cấp đổi Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Xóa sổ đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Điều chỉnh thay đổi trong Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Xác nhận việc trước đây đã thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Cấp đổi Sổ tạm trú tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Lưu trú và thông báo lưu trú tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Điều chỉnh thay đổi trong Sổ tạm trú tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Cấp lại Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Cấp lại Sổ tạm trú tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 4
Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 4
Trình tự thực hiện giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
Loading...