Tìm thấy 420 thủ tục

Mức độ 3
Cấp Giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Cấp đổi Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Xóa sổ đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Điều chỉnh thay đổi trong Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Xác nhận việc trước đây đã thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Cấp đổi Sổ tạm trú tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Lưu trú và thông báo lưu trú tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Điều chỉnh thay đổi trong Sổ tạm trú tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Cấp lại Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Cấp lại Sổ tạm trú tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 4
Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 3
Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện)
Loading...