Tìm thấy 417 thủ tục

Mức độ 3
Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú
Mức độ 3
Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi
Mức độ 3
Đăng ký lại việc tử
Mức độ 3
Đăng ký khai tử quá hạn (việc tử chưa đăng ký trong thời hạn 15 ngày)
Mức độ 3
Đăng ký khai tử cho người bị tòa án tuyên bố là đã chết
Mức độ 3
Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
Mức độ 3
Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (Không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh)
Mức độ 3
Đăng ký việc bổ sung hộ tịch.
Mức độ 3
Đăng ký việc cải chính hộ tịch
Mức độ 3
Đăng ký việc thay đổi hộ tịch
Mức độ 3
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Mức độ 3
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)
Mức độ 3
Đăng ký việc giám hộ
Mức độ 3
Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ trong nước
Mức độ 3
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài
Loading...